Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

8 lutego 2009, 23:00

„10 lutego, w ustanowionym w 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej Dniu Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), chciałbym zwrócić uwagę na jedno z zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z internetu – zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Świadomość tego zagrożenia jest w naszym społeczeństwie nadal zbyt mała, chociaż o ciemnych stronach internetu mówi się w ostatnim czasie całkiem sporo. Pornografia, treści drastyczne i rasistowskie, cyberprzemoc i wykorzystywanie seksualne za pośrednictwem internetu, jak również nakłanianie w sieci do podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, takich, jak próby samobójcze, samookaleczenia czy popadnięcie w anoreksję to zagrożenia, które dzięki informacjom medialnym i działalności rozmaitych stowarzyszeń obecne są w świadomości społecznej…”

Źródło: Bogusław Sonik, 9 lutego 2009

Załączniki

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2009_02_09_10_LUTEGO_DZIEN_BEZPIECZNEGO_INTERNETU.pdf