Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Nagranie z życzeniami od Posła Bogusława Sonika.

Źródło: YouTube