Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski zakończył wczoraj pierwsze czytanie odnośnie zmiany dyrektywy o jakości paliw i wspieraniu odnawialnych źródeł energii w formie niekorzystnej dla europejskiego sektora paliwowego. Decyzja PE oznacza w praktyce rozpoczęcie prac od nowa, gdyż według informacji płynących z Rady państwa członkowskie nie wyrażą zgody na taki kształt dyrektywy.

Zaakceptowane wczoraj podczas sesji plenarnej przepisy oznaczałyby, że w ramach przyjętego w 2008 roku celu 10% zawartości biokomponentów w paliwach w transporcie ograniczony zostanie udział biokomponentów pochodzenia rolniczego do 6%. Pozostałe 4% miałoby być pozyskiwane z biokomponentów nierolniczych, np. alg i wodorostów oraz innych odnawialnych źródeł energii.  

Różnica dwóch głosów przesądziła również o nieprzyznaniu Corinne Lepage (ALDE) mandatu do negocjacji z państwami członkowskimi, które w najbliższym czasie powinny zająć swoje własne stanowisko w tej kwestii.

Według Posła Bogusława Sonika wynik wczorajszego głosowania nie jest satysfakcjonujący, a przyjęte w tym kształcie zapisy będą zapewne odrzucone przez Radę.  W dalszym etapie prac nad zmianami na rynku biopaliw należy natomiast forsować regulacje, które nie będą wprowadzały niepewności, ale stabilizację i zrównoważony rozwój.