Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

11. listopada 2010

Bogusław Sonik (PPE):

W odpowiedzi na kryzys finansowy Komisja Europejska zaproponowała w styczniu 2009 r. przeznaczyć 5 mld. euro z niewydanych środków Unii Europejskiej głównie w celu wsparcia przedsięwzięć energetycznych, które przyczyniłyby się do poprawy gospodarczej w Unii Europejskiej.

Z zadowoleniem należy przyjąć proponowany europejski program energetyczny. Za priorytetowe kwestie w tym projekcie uważam wspieranie transgranicznych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury gazowej i elektrycznej, w tym połączenia międzysieciowe, a także przedsięwzięcia z zakresu wychwytywania i składowania CO2.

Jednocześnie uważam, że należy domagać się dodatkowego uwzględnienia w projekcie przedsięwzięć w zakresie wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które stymulują rozwój gospodarczy, tworząc możliwości dodatkowego zatrudnienia, oraz pomagają w walce ze zmianami klimatu.  Inwestycje w tego typu projekty są najwydajniejsze, gdy są wdrażane na miejscu na szczeblu gminnym, regionalnym i lokalnym. Przedsięwzięcia lokalne charakteryzują się wysokim nakładem pracy, co przyczynia się do powstawania dużej liczby nowych miejsc pracy.