Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 listopada 2011, 23:00

Będzie Pan sprawozdawcą raportu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego na temat bezpieczeństwa wydobywania gazu łupkowego. Na czym ma polegać Pana praca?

– To klasyczna praca w Parlamencie Europejskim. Moim zadaniem będzie napisanie raportu. Będzie on wyrazem moich poglądów na sprawy związane z bezpieczeństwem wydobywania gazu ze złóż łupkowych.

Czytaj wywiad z Posełm Bogusławem Sonikiem:

Źródło: Dziennik Polski , 15. listopada 2011