Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1321352472

15. listopada 2011

Dzisiaj na łamach Dziennika Polskiego ukazał się wywiad z Posłem Bogusławem Sonikiem na temat gazu łupkowego. Sprawozdawca raportu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności opisuje w nim procedurę tworzenia opracowania, a także wypowiada się na temat nastrojów w PE i Komisji Europejskiej w odniesieniu do wydobywania gazu z łupków, który stał się w ostatnim czasie przedmiotem ożywionych dyskusji.

„Zwracam (…) uwagę, że głosowanie raportu na forum PE będzie swego rodzaju papierkiem lakmusowym dla przyszłości gazu z łupków w Komisji Europejskiej i całej UE” – podkreśla w wywiadzie eurodeputowany. Całość rozmowy dostępna w dziale „Polecamy”.