Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

General view of hemicycle_Plenary session

Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się uroczyste podpisanie rozporządzenia na temat zniesienia lub redukcji opłat celnych na dobra pochodzące z Ukrainy, którego sprawozdawcą jest poseł PO Paweł Zalewski. Pod rozporządzeniem złożyli swój podpis przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz i przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, Vitali Mortira.

Wprowadzenie tego aktu w życie ma pozwolić Ukrainie, według szacunków Komisji Europejskiej, zaoszczędzić w tym roku około 500 milionów euro. Jednostronne preferencje handlowych i otwarcie się UE na dobra ukraińskie jest niezwykle ważne szczególnie w sytuacji, w której kontynuowana jest agresja na wschodzie Ukrainy. Rozporządzenie to może poprawić sytuację ekonomiczną Ukrainy. Rozporządzenie wejdzie w życie w maju i ma obowiązywać do momentu podpisania przez Ukrainę całości Umowy Stowarzyszeniowej .Rozporządzenie zawiera klauzule zabezpieczające na wypadek jeśli eksport produktów ukraińskich wzrósłby do poziomu, który szkodziłby unijnym producentom