Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Za sprawą rekomendacji Komisji Europejskiej z dnia 22 kwietnia rozpoczęły się negocjacje akcesyjne z Serbią.

Spośród państw, które powstały po rozpadzie byłej Jugosławii członkiem Unii jest Słowenia, natomiast Chorwacja wejdzie w jej struktury już 1 lipca, więcej w tym temacie pisaliśmy tu.  Pozostałe kraje – Serbia, Czarnogóra oraz Macedonia posiadają obecnie status kandydatów, zaś Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo są potencjalnymi kandydatami.

Rozpoczęcie negocjacji z Serbią stało się możliwe dzięki zawarciu 19 kwietnia porozumienia o normalizacji stosunków pomiędzy Belgradem a Kosowem. Pomimo zatwierdzenia porozumienia przez rząd Serbii, Belgrad podkreśla, iż nie jest ono równoznaczne z uznaniem państwowości Kosowa, które do czasu ogłoszenia niepodległości w lutym 2008r. pozostawało autonomiczna prowincja tego kraju.

Niepodległość  Kosowa uznaje 90 państw. Wśród tych, które go nie uznają, jest pięć krajów członkowskich Unii Europejskiej – Cypr, Grecja, Hiszpania, Rumunia i Słowacja.

Na koniec zasygnalizujmy, że przywódcy państw UE podejmą ostateczną decyzję w sprawie negocjacji z Serbią w czerwcu, natomiast rozmowy powinny rozpocząć się w ciągu roku. Z wstępnych szacunków jednak wynika, iż mało prawdopodobne jest aby Serbia została przyjęta do wspólnoty przed 2020 r.