Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dziś przypada 32. rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji przypominamy  przejmujący artykuł Posła Sonika, opowiadający o tym trudnym czasie, w którym pałka i pistolet próbowały zagłuszyć głos protestu i goryczy. Na szczęście to się nie udało, a fala solidarnego oporu obróciła komunizm w zgliszcza…

„W milicyjnej „suce” zostałem zawieziony na komendę przy ul. Szerokiej w Krakowie. Tam pokazano mi decyzję o internowaniu nr 17 zawierającą informację, że zgodnie z art. 42 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego moje przebywanie na wolności zagrażało by bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu. Umieszczony zostałem w więzieniu w Wiśniczu. W tym czasie byłem wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „S” Małopolska. Internowanie trwało od 13 grudnia 1981 do 15 października 1982 r.”

Bogusław Sonik

czytaj więcej w:

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 9 grunia 2011