Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W czwartek, komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego jednostronne preferencje w handlu UE z Ukrainą. W obliczu fatalnej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie oraz zablokowania importu produktów ukraińskich przez Federację Rosyjską, UE chce ułatwić dostęp do rynku europejskiego dla producentów ukraińskich przed podpisaniem Umowy Stowarzyszeniowej, poprzez ograniczenie, lub całkowitą likwidację ceł.

„Wprowadzenie tego rozwiązania może pomóc zaoszczędzić ukraińskiej gospodarce około 500 mln euro w tym roku. Tym krokiem przechodzimy od słów do czynów w pomocy Ukrainie”- powiedział sprawozdawca Paweł Zalewski z PO. Preferencje mają obowiązywać przez okres 6 miesięcy, a ich wprowadzenie będzie wymagało od Ukrainy sprostania wymaganiom i zasadom administracyjnym UE.

Mimo wielkiego wsparcia dla pomysłu obniżenia ceł dla produktów ukraińskich ze strony większości grup politycznych w PE, Socjaliści oraz GUE chcieli wprowadzić zmiany do sprawozdania. S&D zaproponowało dodanie zapisów o poszanowaniu praw człowieka na Ukrainie, lecz sugestia ta została odrzucona, ponieważ część polityczna Umowy Stowarzyszeniowej, która ma być podpisana w piątek, obliguje rząd Ukrainy do respektowania w najwyższym stopniu praw człowieka. Poprawka GUE natomiast, prowadziła do całkowitego odrzucenia pomysłu obniżenia ceł dla Ukrainy. Sprawozdanie zostało jednak przyjęte znakomitą większością głosów, 22 do 2. Jedynie skrajnie lewicowa grupa GUE zagłosowała za odrzuceniem tego dokumentu.