Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 listopada 2012, 15:00

Jeszcze tylko do 30. listopada będą przyjmowane zgłoszenia kandydatur do II edycji Nagrody im.Jana Rodowicza „Anody”, ustanowionej  przez Muzeum Powstania Warszawskiego dla „Powstańców” czasu pokoju – ludzi, którzy nie muszą walczyć z bronią w ręku w obronie podstawowych wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej Polsce. Honorowe odznaczenie jest przyznawane co roku w dwóch kategoriach: za całokształt dokonań i postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla młodych pokoleń oraz za wyjątkowy czyn.

W I edycji Nagrody zwyciężyli: sparaliżowany od 19 lat Janusz Świtaj z rodzicami oraz Maciej Grzybek – student, który ocalił życie czterech osób.  Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, powołana przez Muzeum Powstania Warszawskiego. W Kapitule znaleźli się m.in.: siostra Małgorzata Chmielewska, Anna Dymna, Jerzy Owsiak, Mariusz Malec, Anna Jakubowska ps. „Paulinka”, Wojciech Wolski, Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz przedstawiciele rodziny Rodowiczów.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 7 marca 2013 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego – w 90. rocznicę urodzin Jana Rodowicza „Anody”.

W załaczęniu Regulamin i Formularz zgłoszeniowy.

Załączniki