Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

11. września 2012

Panie Przewodniczący! W sprawie obniżania zawartości siarki w paliwach żeglugowych powinniśmy dążyć do kompromisu między zachowaniem standardów bezpiecznych dla zdrowia, jednocześnie nie zapominając o konkurencji ekonomicznej, szczególnie jeżeli chodzi o transporty z krajów pozaeuropejskich, np. z krajów trzeciego świata, gdzie standardy paliwowe są znacząco niższe. Tym samym powinniśmy pozostać przy proponowanym progu zawartości siarki w paliwie statków przypływających do Europy i pozostawić czas

innym krajom do roku 2020, aby ich standardy zostały podwyższone, a paliwo stało się mniej szkodliwe.

Ponadto ograniczenia innych emisji powinny stać się również przedmiotem działań Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Obecne ustalenia międzynarodowe, co do zawartości siarki w paliwie żeglugowym, powinny zostać przyjęte i zaadoptowane przez Unię Europejską.

Załączniki