Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

7. marca 2011

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Blisko rok trwały prace nad raportem ws. pandemii wirusa A/H1N1 w latach 2009-2010. Dyskusja zapoczątkowana na forum Parlamentu Europejskiego zakończyła się raportem z inicjatywy Komisji ENVI o świńskiej grypie, w którym zawarto tezy podkreślające nieprawidłowości proceduralne i etyczne popełnione w czasie walki z chorobą. Nasze zaniepokojenie wywołało nagłośnienie tematu świńskiej grypy przez koncerny farmaceutyczne, które przedstawiały wirusa jako bardzo niebezpiecznego i zjadliwego.

Wirus okazał się być o wiele mniej groźny niż zwykła grypa. Liczba przypadków śmiertelnych wyniosła 2900 osób, podczas gdy szacunkowa liczba takich przypadków dla grypy sezonowej to 40 000 na rok. Raport w sprawie oceny zarządzania grypą H1N1 w Unii Europejskiej wzywa do niezależności UE przy opracowywaniu własnej oceny powagi zagrożenia i wynikającego z niego ryzyka, a nie opieraniu się na badaniach ekspertów finansowanych przez koncerny farmaceutyczne.

Krytykowana jest jednocześnie podejrzana, przyspieszona procedura wprowadzenia na rynek szczepionek przeciwko H1N1, których testy i badania nie były wystarczające. Chciałbym podkreślić konieczność większej przejrzystości działania instytucji unijnych w zakresie zarządzania chorobami, przeglądu istniejących procedur i ich nowelizacji w kierunku większej elastyczności i uniknięcia konfliktów interesów osób oceniających i decydujących.

Za priorytetowe uważam widniejące wezwanie do współpracy państw, co wzmacnia ich pozycję negocjacyjną przy zakupie leków. Utrzymuje jednak zasadę dobrowolności przy zakupie szczepionek.