Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zapytanie ustne skierowane przez Bogusława Sonika do Komisji

16. grudnia 2006

Wnioskuję do Komisji Europejskiej o bezzwłoczne rozpoczęcie rozmów z Federacją Rosyjską w związku z groźbą wstrzymania i utrudnieniem eksportu żywności do Rosji z Polski i pozostałych nowych krajów członkowskich. Podjęcie rozmów powinno posłużyć ułatwieniu, znormalizowaniu, przyspieszeniu i doprecyzowaniu kryteriów kontroli. Wyrażam oburzenie wobec stanowiska Komisji Europejskiej, że problem kontroli weterynaryjnej przez służby FR jest sprawą wewnętrzna ww. krajów.

Takie stwierdzenie oznacza dyskryminację nowych członków w stosunkach wewnętrznych Unii, gdyż państwa członkowskie nie mają możliwości samodzielnego decydowania w sprawach weterynaryjnych związanych z importem produktów z krajów trzecich. Dlatego bez dialogu wszystkich partnerów rozwiązanie problemu nie będzie możliwe. Nie jest to sytuacja nieznana Komisji Europejskiej, gdyż „wspierała” już ona rozmowy Francji ze Stanami Zjednoczonymi w podobnej sprawie.