Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zapytanie ustne złożone wspólnie, wymagające debaty do Komisji

22. listopada 2006

Do chwili obecnej Stany Zjednoczone ciągle wymagają wizy wjazdowej od obywateli pochodzących z dziewięciu z dziesięciu nowych państw członkowskich (Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji), a także od obywateli Grecji. Jest to sytuacja braku wzajemności, jako że wymienione państwa zwolniły obywateli Stanów Zjednoczonych z obowiązku wizowego, lecz Stany Zjednoczone nie zastosowały zasady wzajemności.

Jeszcze bardziej znaczące jest to, że sytuacja ta ma charakter dyskryminujący w tym względzie, że obowiązek wizowy dotyczy dziesięciu z dwudziestu pięciu państw UE, co stanowi nieuzasadnione rozróżnienie między obywatelami UE pochodzącymi z różnych państw UE. Obywatele państw UE, których dotyczy obowiązek wizowy, mają słuszne prawo oczekiwać podobnego traktowania, z jakim spotykają się obywatele pozostałych piętnastu państw.

Pomimo wysiłków Komisji Europejskiej, ostatnie sprawozdanie w sprawie przypadków utrzymywania przez niektóre państwa braku wzajemności w zakresie zwolnienia z obowiązku wizowego – COM(2006)0568 wersja ostateczna – wykazuje brak postępów. W świetle powyższego:
Jakie działania Komisja Europejska gotowa jest podjąć w celu poprawy tej sytuacji? Kiedy Komisja spodziewa się zniesienia obowiązku posiadania wizy wjazdowej Stanów Zjednoczonych wobec dziesięciu państw, których obecnie ten obowiązek dotyczy?