Zapytanie ustne złożone wspólnie, wymagające debaty do Komisji

22. listopada 2006

Do chwili obecnej Stany Zjednoczone ciągle wymagają wizy wjazdowej od obywateli pochodzących z dziewięciu z dziesięciu nowych państw członkowskich (Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji), a także od obywateli Grecji. Jest to sytuacja braku wzajemności, jako że wymienione państwa zwolniły obywateli Stanów Zjednoczonych z obowiązku wizowego, lecz Stany Zjednoczone nie zastosowały zasady wzajemności.

Jeszcze bardziej znaczące jest to, że sytuacja ta ma charakter dyskryminujący w tym względzie, że obowiązek wizowy dotyczy dziesięciu z dwudziestu pięciu państw UE, co stanowi nieuzasadnione rozróżnienie między obywatelami UE pochodzącymi z różnych państw UE. Obywatele państw UE, których dotyczy obowiązek wizowy, mają słuszne prawo oczekiwać podobnego traktowania, z jakim spotykają się obywatele pozostałych piętnastu państw.

Pomimo wysiłków Komisji Europejskiej, ostatnie sprawozdanie w sprawie przypadków utrzymywania przez niektóre państwa braku wzajemności w zakresie zwolnienia z obowiązku wizowego – COM(2006)0568 wersja ostateczna – wykazuje brak postępów. W świetle powyższego:
Jakie działania Komisja Europejska gotowa jest podjąć w celu poprawy tej sytuacji? Kiedy Komisja spodziewa się zniesienia obowiązku posiadania wizy wjazdowej Stanów Zjednoczonych wobec dziesięciu państw, których obecnie ten obowiązek dotyczy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *