Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 czerwca 2011, 22:00

1307452333

7 czerwca 2011 roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata z udziałem Komisarza ds. rolnictwa Johna Dalli na temat epidemii zatruć pokarmowych, wywołanych bakterią EHEC.

Poseł Bogusław Sonik podkreślił, że podobnie jak w przypadku świńskiej grypy, w Unii Europejkiej nie udało się zapobiec panice, której skutkiem są milionowe straty, dotykające również polskich rolników.

Dnia 7 czerwca 2011 roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata z udziałem Komisarza Johna Dalli na temat epidemii zatruć pokarmowych, wywołanych bakterią EHEC. Do najczęściej podnoszonych kwestii należała konieczność zidentyfikowania źródła i przyczyny zakażenia oraz konieczność natychmiastowej i skoordynowanej reakcji na poziomie Unii Europejskiej. W dyskusji zwrócono uwagę na niedoskonałości systemu ostrzegania, braki w sferze monitoringu oraz niejednolitą politykę informacyjną w ramach UE. Nie zabrakło także słów krytyki pod adresem Komisji, że działania podjęte zostały zbyt późno. Dyskutowano również o odpowiedzialności; z jednej strony o odpowiedzialności za dopuszczenie do rynku skażonej żywności, skutkiem, czego doszło do tragedii i utratę życia przez 22 osoby; z drugiej strony o odpowiedzialności za kryzys społeczny, który opanował całe terytorium UE. Jak podkreślano, przed Unią Europejską stoi obecnie ogromne wyzwanie. Należy zweryfikować aktualnie obowiązujące procedury reagowania wobec kryzysu, a także proces kontroli wiarygodności informacji podawanych do opinii publicznej.

Równie często podejmowaną kwestią w trakcie debaty była sprawa wypłaty odszkodowań dla rolników i ogrodników bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Na skutek przekazania do opinii publicznej nieprawdziwej informacji o tym, że źródłem epidemii zatruć są skażone warzywa pochodzące z Hiszpanii, producenci warzyw w tym kraju ponieśli ogromne straty ekonomiczne i moralne związane z utratą zaufania konsumentów. ” Panice nie udało się zapobiec w przypadku tego tragicznego skażenia. Skutkuje to milionowymi stratami, również polskich rolników. Ceny warzyw na polskim rynku spadły o 2/3 w ciągu zaledwie tygodnia. Producenci warzyw ponoszą straty w wysokości 2 mln złotych każdego dnia. Kilka miesięcy temu alarmowaliśmy, ze w przypadku tzw. świńskiej grypy instytucje europejskie nie zdały egzaminu w zapobieganiu szerzeniu paniki w Unii Europejskiej.  Teraz jest podobnie.” – podkreśla Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego. „Obywatele UE domagają się skuteczności działań instytucji Unii Europejskiej” – dodaje.

W dyskusji pojawiły się także bezpośrednie żądania dotyczące przekazania producentom warzyw odszkodowań, a także postulaty dotyczące niezbędnych zmian w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz wygospodarowania środków na wypłatę tych odszkodowań.

W podsumowaniu debaty Komisarz Dalli prosił o zachowanie spokoju oraz ostrożność w formułowaniu oskarżeń i ostrych słów krytyki. W kwestii kontroli informacji wskazał rolę zasady proporcjonalności, a także szybkiej i skoordynowanej komunikacji. W kwestii odszkodowań dla producentów warzyw podkreślił, że problem ten będzie jeszcze dyskutowany i zapewnił, że zostaną opracowane najlepsze sposoby rekompensaty dla rolników i ogrodników, którzy ucierpieli na skutek kryzysu.