Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 czerwca 2012, 11:30

Logo%20cypryjskiej%20prezydencji

„Ku lepszej Europie” – pod takim hasłem 1. lipca Cypr rozpocznie kolejną, trwającą sześć miesięcy, prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jedno z najmniejszych państw UE wyznaczyło sobie bardzo ambitne priorytety, w tym zakończenie negocjacji w sprawie nowej perspektywy finansowej oraz ram prawnych Wspólnej Polityki Rolnej.

Cypr będzie miał trudne zadanie do wykonania. Prezydencja będzie musiała zmierzyć się z kryzysem finansowym i utrzymaniem jedności strefy euro. Negocjacje nowego budżetu też nie będą łatwe, ale jak podkreśla cypryjska deputowana z grupy EPL, Eleni Theocharous „powinno to być wielką stawką cypryjskiej prezydencji: skutecznie zrealizować negocjacje do końca naszej prezydencji, stając się siłą napędową Europy”.

Prócz wcześniej wymienionych, Cypr za cel postawił sobie również wspieranie procesów demokratyzacyjnych i stabilizacyjnych w państwach tzw. arabskiej wiosny, promowanie Europy społecznie wrażliwej i solidarnej, skuteczne poprowadzenie negocjacji w sprawie energii, zrównoważonego zarządzania zasobami, wspólnej polityki azylowej i zintegrowanej polityki morskiej.

Polska, Dania i właśnie Cypr, tworzą tzw. trio prezydencji, dlatego jeszcze przez najbliższe pół roku nasz kraj będzie współpracował z Cyprem przy realizacji wspólnie określonych zadań.