pragnę życzyć Państwu

wszelkich łask i pomyślności Bożej.

Niech te dni upływają

w ciepłej, rodzinnej atmosferze

w poczuciu szczęścia i nadziei na lepsze jutro!

Bogusław Sonik