Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 września 2011, 22:00

1315303428

Poseł Bogusław Sonik w środę 7. września weźmie udział jako prelegent w Konferencji „Europa Karpat”, organizowanej w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Celem konferencji jest omówienie współpracy transgranicznej i międzynarodowej państw europejskich na obszarach górskich oraz współpracy regionalnej państw obszaru Karpat i nadanie temu procesowi odpowiedniego odzwierciedlenia w polityce unijnej i jej decyzjach finansowych.

Poseł Sonik zabierze głos podczas panelu zatytułowanego „Dobre praktyki współpracy w Europie Karpat”. Eurodeputowany, jako współtwórca Intergrupy ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych, działającej w Parlamencie Europejskim, będzie wypowiadał się w szczególności na temat polityki rozwoju w obszarach górskich.

XXI Forum Ekonomiczne, w ramach którego odbędzie się Konferencja „Europa Karpat”, to największe spotkanie elit politycznych i biznesowych w Europie Środkowej. Panele dyskusyjne, sesje plenarne, prezentacje i liczne wydarzenia specjalne stwarzają niepowtarzalną okazję do otwartej rozmowy   między przedstawicielami biznesu, polityki, branżowymi ekspertami i ekonomistami o najważniejszych problemach i głównych tendencjach i kierunkach rozwoju w  gospodarce krajowej i światowej.