Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W czwartek 27 marca br. w ZSTE w Skawinie odbył się XIV Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie. Patronat nad Turniejem objęli: starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel, przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Lidia Pycińska, burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, wójt gminy Czernichów Szymon Łytek, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Michał Śliwa, rektor WSZiB w Krakowie prof. Włodzimierz Roszczynialski, prorektor ds. Nauki AGH w Krakowie prof. Zbigniew Kąkol, dyrektor ds. Rozwoju Elektrowni Skawina S.A. Marek Jaglarz, dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Dariusz Styrna, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun.

W Turnieju wystąpiły reprezentacje ośmiu szkół ponadgimnazjalnych ze Skały, Czernichowa, Giebułtowa, Krzeszowic i Skawiny.

Wyniki w części indywidualnej:

I miejsce Jakub Pałac ZSTE Skawina,

II miejsce Damian Nowaczyk ZSTE Skawina

III miejsce Michał Spyrka ZSTE Skawina,

IV miejsce Daniel Kocoł ZSRCKU Czernichów

V miejsce Barbara Baran ZSP Giebułtów

VI miejsce Justyna Brańka LO Skawina i Sebastian Gnyp ZSP Krzeszowice.

Wyniki w części drużynowej:

I miejsce – Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Skawinie

II miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Skawinie

III miejsce – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

IV miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

V miejsce – Zespół Katolickich Szkół w Skawinie

VI miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach i Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach.

 W imieniu sponsorów nagrody wręczyli m.in.: wicestarosta Urszula Stochel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Krzysztof Karczewski oraz prof. Kazimierz Jeleń. Wicestarosta złożyła również podziękowania na ręce uczniów i nauczycieli. Otrzymali je: Dorota Karwat LO Skawina, Urszula Garlacz LO Krzeszowice, Ałła Wójcik ZSiPO Skała, Krzysztof Klohn i Robert Grajny ZSP Giebułtów, Konrad Rzepecki ZKS Skawina oraz Łukasz Skalny ZSP Krzeszowice. Gratulacje otrzymali także organizatorzy XIV Powiatowego Turnieju Wiedzy o Europie: Ewa Śnieżek, Aleksandra Sikorska, Katarzyna Luberda, Andrzej Spyrka i Andrzej Ciaptacz.

Uczestnicy turnieju (dziękując za wsparcie i nagrody) zadeklarowali obecność na kolejnym – XV Turnieju Wiedzy o Europie, do czego zachęcał pomysłodawca i organizator konkursu Andrzej Ciaptacz.

Źródło: 

http://dziennikkrakowski.pl/?p=12995