Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 lutego 2008, 23:00

1203419399

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, Poseł na Sejm RP Andrzej Czerwiński, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i Starosta Nowosądecki Jan Golonka objęli patronatem X Sądeckie Targi Uczelni Wyższych, które odbyły się 14 lutego 2008 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu. Jak twierdzą organizatorzy imprezy „przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwa na Rzecz Profesjonalnego Zarządzania w Samorządzie „zainteresowanie Targami było w tym roku wyjątkowo duże.

Wzięły w nich udział 43 uczelnie z całego kraju, od szczecińskiej Akademii Morskiej po Podkarpacką Szkołę Wyższą w Jaśle. Sądeckie Targi Uczelni Wyższych to impreza informacyjno-promocyjna, której celem jest zapewnienie młodzieży z Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego możliwie najszerszej informacji na temat oferty dydaktycznej szkół wyższych.