Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

20 października 2008, 22:00

1224591352

Stanu prac nad pakietem klimatyczno-energetycznym oraz roli Parlamentu

Europejskiego w jego uchwalaniu dotyczył referat Posła Bogusława Sonika wygłoszony podczas konferencji „Wyzwania polityki klimatycznej”.

Konferencja odbyła się 21 października br. w Sejmie RP.