Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 marca 2008, 23:00

„Wystawa „Wygnańcy” (The Expelled) poświęcona jest tragicznemu fragmentowi najnowszej historii Europy – masowym przesiedleniom w okresie II wojny światowej i na jej skutek. Tragedię tę ukazano poprzez prezentację losów obywateli polskich, wśród których byli nie tylko Polacy, ale także Żydzi, Ukraińcy, Białorusini i Niemcy…”

Źródło: Dr Kazimierz Wóycicki, kurator wystawy, 4 marca 2008