Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

sprawozdanie Komisji kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy urodzin Romualda Traugutta.