Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

29 czerwca 2011, 12:00

1309333899

– Polska pokazała jak skutecznie walczyć z dopalaczami w kraju i daje impuls do działania na forum Unii Europejskiej – mówi poseł Bogusław Sonik, który dzisiaj organizuje w Parlamencie Europejskim seminarium na temat nowych substancji psychoaktywnych, popularnie nazywanych dopalaczami.

Dopalacze stają się coraz popularniejsze w krajach Unii, zwłaszcza wśród młodzieży. Celem wysłuchania jest omówienie rozwoju zjawiska legalnych substancji psychoaktywnych oraz przedstawienie ostatnich środków kontroli, które powstały w państwach UE.

Dopalacze stają się coraz bardziej popularne w krajach Unii, szczególnie wśród osób młodych, po części, dlatego że stanowią legalną alternatywę dla nielegalnych narkotyków. Ponadto substancje te są proste do wyprodukowania i przetwarzania. – Dopalacze to, przede wszystkim, poważne zagrożenie dla zdrowia. Wiele przypadków zatruć po zażyciu dopalaczy, w tym przypadków śmiertelnych pokazuje, że zagrożenie jest poważne. Największą pułapką jest to, że nie ma jak dotąd informacji na temat toksyczności takich związków w przypadku długoterminowego ich zażywania – mówi Sonik.

Już rok temu Polska poradziła sobie z problemem dopalaczy, ustanawiając zakaz wprowadzania i obrotu tymi produktami. Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sprawiła, że w Polsce nie można już handlować dopalaczami. W ślad za Polską poszła całą Unia Europejska. W grudniu 2010 na podstawie propozycji Komisji Europejskiej mefedron – jeden z popularnych dopalaczy został poddany kontroli i wycofany z całej UE.  

Dzisiaj o godz. 15.00 rozpocznie się zorganizowane przez posła Sonika wysłuchani publiczne poświęcone problemowi dopalaczy w Europie. Celem jest omówienie rozwoju zjawiska legalnych substancji psychoaktywnych w kontekście sklepów typu 'smart shop’ czy 'head shop’, które zalały wszystkie państwa członkowskie oraz przedstawienie ostatnich środków kontroli, które powstały w państwach członkowskich.

– Trzeba zastanowić się nad skalą problemu, niezbadanymi konsekwencjami zdrowotnymi zażywania dopalaczy oraz sposobem regulacji tych kwestii – powiedział Sonik. Zdaniem posła jest to idealny moment na ponowne poruszenie tematu dopalaczy. – Polska będzie służyć, jako przykład skutecznego poradzenia sobie z problemem dopalaczy. Komisja Europejska weźmie nasz kraj, jako wzór do naśladowania – dodał.

Ponad 1 lipca Polska obejmuje prezydencję UE. Seminarium będzie, więc impulsem dla naszej prezydencji do podjęcia kroków w celu rozwiązania problemu nowych narkotyków na poziomie całej UE. – Problem dopalaczy to wspólne wyzwanie dla obywateli Unii. Oczywiste jest to, że Parlament Europejski musi się zaangażować, dlatego organizuję wysłuchanie publiczne na ten temat – powiedział Sonik