Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 – trzecie czytanie.

„Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! 131. wniosek mniejszości dotyczy zwiększenia budżetu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tej części, która odnosi się do Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Jak państwo wiecie, ten projekt trwa już od wielu lat. W poprzedniej kadencji były przekazywane prezydenckie środki w wysokości ok. 200 mln. Natomiast w przyszłym roku jest wyjątkowe wydarzenie w Krakowie, światowe wydarzenie, w związku z czym mam takie pytanie: Czy Wysoka Izba, jej większość, zechce zwiększyć ten budżet? Niedawno Polskie Radio wydłużyło transmisję hejnału mariackiego z wieży Mariackiej, w związku z tym zasadne by było również, abyście wyrazili zgodę na zwiększenie tej linii budżetowej w tym przypadku.”

Więcej informacji na:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=10&dzien=2&wyp=243&type=A&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=357

Powiązane tematy

https://web.archive.org/web/20190602052848/https://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci?tag=sejm