Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

47 posiedzenie Sejmu RP w dniu 13-09-2017 (2. dzień obrad). Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie …