Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

 44. posiedzenie Sejmu RP w dniu 21.06.2017. Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji w 2016 r. zadań określonych w ustawie z dnia …