Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

27. posiedzenie Sejmu w dniu 6.10.2016 r.