Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

45 posiedzenie Sejmu RP w dniu 12-07-2017 (3. dzień obrad). Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym …