Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

44 posiedzenie Sejmu RP w dniu 20.06.2017. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad …