Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

 29. posiedzenie Sejmu w dniu 4.11.2016 r. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz …