Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

59 posiedzenie Sejmu RP w dniu 27.02.2018 r. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta …