Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

39. posiedzenie Sejmu RP w dniu 06-04-2017. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 140.