Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) z dnia 07.03.2016 r. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o …