Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

39. posiedzenie Sejmu RP w dniu 06-04-2017. 14. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy …