Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

37. posiedzenie Sejmu RP w dniu 8.03.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o …