Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

35. posiedzenie Sejmu RP w dniu 9.02.2017 r. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 1184).