Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

posiedzenie Sejmu RP w dniu 03-07-2018 (1. dzień obrad). 7. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilnym …