Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W najbliższych dniach Komisja Europejska opublikuje raport końcowy z konsultacji społecznych ws. gazu łupkowego. Wszystko niesetety wskazuje na to, że Komisja nie uwzględni głosów zwolenników gazu łupkowego i ogłosi, że rozwiązania na szczeblu unijnym są niezbędne.
Przypomnijmy, że do 25 marca br. w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez KE każdy mógł wypełnić na stronie Komisji Europejskiej kwestionariusz dotyczący gazu łupkowego: jego wpływu na środowisko, szans i zagrożeń.

Od samego jednak początku sposób sformułowania pytań w ankiecie budził wiele wątpliwości. Pytania były bowiem tendencyjne i z góry zakładały głównie negatywne skutki wynikające eksploatacji gazu łupkowego.

Poseł Bogusław Sonik jako jeden z pierwszych stanowczo zaprotestował przeciwko tendencyjnemu chrakterowi ankiety – Prezentowane w kwestionariuszu sugestie co do braku przejrzystości informacji publicznych dotyczących koncesji, zezwoleń, stosowanych chemikaliów czy „nowych” problemów związanych z jakością i ilością wody, które nie zostały udowodnione, są przejawem przygotowania badania pod założoną tezę i chęci wywarcia wpływu na postawę respondentów i ich opinie dotyczące wydobycia gazu łupkowego  powiedział Poseł Sonik.

Z nieoficjalnej wersji raportu wynika, że 66% respondentów opowiedziało się za wydobywaniem gazu łupkowego. Głosy te były równo podzielone między tych, którzy w pełni wspierają wydobycie gazu łupkowego oraz tych którzy wspierają jego wydobycie, lecz z pewnymi ograniczeniami. Polacy w zdecydowanej większości są za, zaś Francuzi przeciwko.