Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Miło nam ogłosić, że zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie #TUJestEU- Unia Europejska w mojej gminie organizowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika został Pan Bartosz Maciaszek, który ukończył test wiedzy z bardzo dobrym wynikiem oraz przygotował film pt. „Unia dla Zakliczyna”.

Pozostałymi laureatami konkursu zostają (w kolejności alfabetycznej):

Pan Bartłomiej Fitowicz

Pani Izabela Kaczmarczyk

Pan Jakub Tabiś

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a w nagrodę zapraszamy do Brukseli!

Wszystkim osobom, które przesłały swoje zgłoszenia do udziału w konkursie prześlemy pocztą zestawy gadżetów.

#TuJestEU