Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 sierpnia 2010, 22:00

1280392669

Organizatorzy konkursu „Cudowna moc bukietów” składają podziękowania wszystkim jego uczestnikom. Miło nam, że konkurs ten spotkał się z tak dużym Państwa zainteresowaniem. Jednocześnie informujemy, że decyzją jury konkursu ogłoszoną 15/08/2010 w Podstolicach (gmina Wieliczka) przyznano:

– I miejsce Pani Grażynie Chlebdzie,
– II miejsce Pani Elżbiecie Augustynek,
– III miejsce członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich Laskowa.

Ponadto wyróżnienia otrzymują: Pani Ewa Trzósło, Pani Janina Śmieszkiewicz, Pani Małgorzata Zając, Pani Justyna Chlebda, Pani Katarzyna Trojanowska.