Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

25-28.02.2014 – sesja plenarna w Strasburgu
Pe1_european%20union%202012%20pe-epPrzed nami kolejna sesja plenarna w Strasburgu. Relację z posiedzeń można śledzić na żywo na stronach Parlamentu EuropejskiegoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej wybranymi agendami:Sprawy Gospodarcze i Monetarne (ECON) –  24 lutego komisja ECON przedstawi raport z własnej inicjatywy dotyczący roli tzw. „Troiki” (Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Instytucje te podejmowały wspólne działania w programach pomocowych dla strefy euro. Raport poddany dziś pod głosowanie, przedstawia wnioski dotyczące przyszłości zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej, w tym zaleceń dotyczących reformy instytucjonalnej.
 Sprawy Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrzne (LIBE)Rozwój Regionalny (REGI) – 24 lutego, Komisja Rozwoju Regionalnego będzie głosowała nad opinią dotyczącą sprawozdania nielegislacyjnego pt.: „Negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014 – 2020, wnioski na przyszłość”, który został przygotowany we współpracy z Komisją Budżetową, Komisja Spraw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
 Rozwój (DEVE) –  25 lutego, Parlament Europejski będzie głosował nad tekstem, który został uzgodniony w trakcie negocjacji z przedstawicielami Rady w zakresie ustanowienia dobrowolnego korpusu pomocy humanitarnej. Europejska Inicjatywa Pomocy ma na celu zapewnienie 4000 Europejczykom możliwość do dobrowolnego uczestnictwa w działaniach humanitarnych na całym świeci i umożliwienia rozwoju potencjału o dodatkowe 4400 lokalnych pracowników i wolontariuszy. Budżet, przeznaczony na okres siedmiu lat będzie wynosił 147.9 mln euro.
 Przemysł, Badania Naukowe i Energia (ITRE) – 24 lutego odbędzie się głosowanie nad raportem legislacyjnym w sprawie jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej, który obejmuje także kwestię internetu mobilnego.
W tym tygodniu:
Debata o Ukrainie w PE
Ukraina będzie jednym z tematów rozpoczynającej się dziś w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Wpisano ją do programu w ostatnich dniach, w związku z wydarzeniami w Kijowie.Do ukraińskiej stolicy w sobotę poleciała kilkunastoosobowa misja europarlamentu w skład której wchodziło czterech polskich deputowanych. Europosłowie po powrocie zdadzą relacje ze swych spotkań. W środę ma odbyć się debata z udziałem także przedstawicieli Komisji Europejskiej, a w czwartek zostanie przyjęta rezolucja.
Regulacji tytoniowych ciąg dalszy…
20120619_health_tobacco_prod_italy_056_podpisaneW środę podczas  obecnej sesji plenarnej odbędzie się głosowanie  nad zatwierdzeniem porozumienia z Radą w sprawie przepisów prawnych, które miałyby uczynić  wyroby tytoniowe mniej atrakcyjnymi dla młodych ludzi.W tym celu postulowane jest zwiększenie rozmiaru ostrzeżeń zdrowotnych do 65% powierzchni opakowania i zakazanie paczek zawierających mniej niż 20 papierosów. E-papierosy będą regulowane albo jako produkty lecznicze albo jak wyroby tytoniowe.
Fundusze dla najuboższych
Euro_european%20union%202012%20pe-epFundusz UE dla najuboższych obywateli UE zostanie przedłużony do 2020 r. o 3,5 mld €, dzięki Parlamentowi.Nieformalna umowaz RadąMinistróww tej kwestii zostanie poddana pod głosowanie końcowe we wtorek – 25.lutego,ze skutkiem natychmiastowym.
Bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne samochody
Samoch%c3%b3d%20-%20podpisaneRatunkowe urządzenia eCall,  które automatycznie powiadomią służby ratownicze o wypadkach samochodowych miałyby zostać zamontowane we wszystkich nowych modelach samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych w październiku 2015 roku w ramach projektu przepisów, które mają być przegłosowane na sesji plenarnej w środę.
Wydarzyło się:
Innowacyjność w energetyce – wykład Komisarza UE ds. Energii – Dominique’a Ristoriego na AGH
Problem innowacyjności w sektorze energetycznym Unii to jeden z  tematów poruszonych przez Komisarza UE ds. Energii – Dominique’a Ristoriego podczas jego piątkowego wykładu (20.02.2014) na AGH. Wykład został zorgazniozowany z inijcatywy Posła Bogusława Sonika.Innowacyjność związana z energetyką, doprowadziła do wielu przełomowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Jednym z przykładów są technologie poszukiwania i wydobycia tzw. „gazu łupkowego”, mające obecnie status komercyjnie pełnowartościowych. Te innowacje (mimo, iż stosunkowo niedawne) już teraz wpływają rewolucyjnie na kształtowanie się światowych cen gazu i energii, zaś Unia Europejska stanęła w tym zakresie przed palącym problemem: sprostania zmieniającym się szybko wyzwaniom rynku globalnego. Biorąc pod uwagę niekonwencjonalny charakter źródeł, kwestia innowacyjności jest tutaj kluczowa, a słowo „innowacyjność” odmieniane było na dzisiejszym wykładzie przez wszystkie przypadki.Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia
Więcej >
EPL w Krakowie o Ukrainie, budżecie i klimacie
140222pm9_4294W dniach 19 – 21 lutego 2014 w hotelu Sheraton w Krakowie odbywało się posiedzenie Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej.Wydarzenie rozpoczęła projekcja filmu „Punkt Oparcia” zorganizowana przez europosła Bogusława Sonika. W pierwszym dniu spotkania w czwartek politycy EPL rozmawiali o najlepszych sposobach wykorzystania funduszy europejskich z nowego wieloletniego budżetu UE. 
 Większą część posiedzenia zdominował jednak temat Ukrainy. Posłowie dyskutowali nad możliwościami pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów oraz o konieczności szerszego spojrzenia na problem mając na uwadzę politykę Rosji. 
Projekcja filmu „Punkt oparcia”
W środę 19.02.2014 w hotelu Sheraton odbyła się projekcja filmu „Punkt Oparcia”. Było to wydarzenie, które zaingurowało krakowskie obchody 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz rozpoczęło posiedzenie Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Krakowie. Przed wyświetleniem filmu głos zabrali Przewodniczący Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim, Jacek Protasiewicz, przewodniczący krakowskich struktur PO, Grzegorz Lipiec oraz europoseł Bogusław Sonik. Oprócz posłów z EPL w wydarzeniu wzięli udział działacze Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.
Więcej >
Niższe opłaty przy transakcjach kartami
Komisja Parlamentu Europejskiego ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) zagłosowała 20. lutego (czwartek) nad projektem rozporządzenia w sprawie opłat przy płatnościach kartami (tzw. opłaty interchange). Komisja Europejska w lipcu 2013 roku wystąpiła z projektem obniżenia tych opłat, twierdząc, że ich wysoki poziom i duże zróżnicowanie w państwach członkowskich ogranicza konkurencję i tym samym hamuje rozwój obrotu bezgotówkowego (powszechne jest, że nisko marżowe dyskonty nie dają możliwości płacenia kartą).Polska należy obecnie do krajów o najwyższym poziomie opłat kartowych w Europie. Komisja Europejska uzasadniając swój projekt wielokrotnie powoływała się na podobne inicjatywy legislacyjne podjęte w Polsce i na Węgrzech. W styczniu 2014 r. weszła w życie ustawa, która wprowadza maksymalny poziom opłat w wysokości 0,5%. Agenci rozliczeniowi i banki mają czas do lipca na obniżenie opłat. Jeżeli proponowane regulacje unijne wejdą w życie opłaty w Polsce będą musiały zostać jeszcze bardziej obniżone.
Więcej >
Parlament zaostrza przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Parlamentarna komisja ds. gospodarczych i monetarnych oraz komisja ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przyjęły dzisiaj pakiet na rzecz zwalczania prania pieniędzy w Unii Europejskiej. Komisja Europejska podjęła inicjatywę legislacyjną twierdząc, że pranie pieniędzy to proceder, który podważa zaufanie europejskich obywateli do wspólnotowego prawa oraz naraża na straty unijną gospodarkę.Po przyjęciu przez komisje parlamentarne, pakiet w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy trafi do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą i Komisją Europejską. Ostateczne zatwierdzenie pakietu planowane jest na sesję plenarną w kwietniu.
Więcej >