Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

21 lutego 2014 r na terenie Akademii Górniczo – Hutniczej odbędzie się wykład  Pana Dominique Ristori Dyrektora Generalnego ds. Energii Komisji Europejskiej. Spotkanie organizowane jest  z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego pana Bogusława Sonika.

Wykład rozpocznie się o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Rektoratu AGH (bud. A-0, I p., s. 106)

Dominique Ristori pracuje w Komisji Europejskiej od 1978 roku, zajmując ważne stanowiska kierownicze, m.in. w latach 2010–2013 pełnił funkcję dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre), a w latach 2006–2010 był zastępcą dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu. 

Jako specjalista w sektorze energetycznym brał udział w kreowaniu polityki energetycznej UE. Odegrał ważną rolę w procesie przygotowania i przyjmowania dwóch pierwszych dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej.

Jest również inicjatorem regularnie odbywających się spotkań: „Forum Regulacji Energii Elektrycznej we Florencji” oraz „Forum Regulacji Gazu w Madrycie”, które gromadzą ministrów, władze krajowe, KE, operatorów systemów przesyłowych, dostawców, handlowców, konsumentów, związki zawodowe, użytkowników sieci oraz giełdy energii.