Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

2 października 2011, 22:00

1317728419

Wizyta w Parlamencie Europejskim i spotkanie z posłem Bogusławem Sonikiem, wizyta w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, a także zwiedzanie Brukseli i Brugii wraz z przewodnikiem to główne punkty programu kolejnego wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, który odbywa się w dniach 2-5 października 2011 r.

W organizowanym już po raz kolejny przez posła Bogusława Sonika wyjeździe studyjnym weźmie udział prawie 50 osób, m. in. młodzież oraz laueraci i finaliści konkursów organizowanych przez posła bądź objętych jego patronatem honorowym.