Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

8 kwietnia 2011, 22:00

1303288746

Wizyta w Parlamencie Europejskim i spotkanie z posłem Bogusławem Sonikiem, wizyta w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, a także zwiedzanie Brukseli i Brugii wraz z przewodnikiem to punkty programu wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, który odbędzie się w dniach 10-14 kwietnia 2011 r.

W organizowanym już po raz kolejny przez posła Bogusława Sonika wyjeździe studyjnym weźmie udział m. in. młodzież oraz laueraci i finaliści konkursów organizowanych przez posła bądź objętych jego patronatem honorowym.