Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 maja 2005, 22:00

W dniach 2- 6 maja na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika przebywała grupa 33 młodych osób wraz z opiekunami- laureaci konkursu „Moja wigilia w Europie” oraz studenci Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku.

Grupa ta odwiedziła instytucje Unii Europejskiej: Parlament Europejski, Komisję Europejską, Radę Unii oraz Komitet Regionów UE. Grupa spotkała się także z polskimi przedstawicielami w Parlamencie Europejskim: Wiceprzewodniczącym Parlamentu Jackiem Saryuszem Wolskim i Posłem Bogusławem Sonikiem. Wiceprzewodniczący Jacek Saryusz Wolski przedstawił młodzieży zasady pracy Posłów, zilustrował sposoby podejmowania decyzji politycznych w organach Unii oraz podjął się oceny pierwszego roku naszej obecności w zjednoczonej Europie. Natomiast Bogusław Sonik rozmawiał z przybyłymi o szansach i wyzwaniach Małopolski i Świętokrzyskiego po integracji a także o walce, jaką podjął o korzystne dla Polski zapisy w uchwałach Parlamentu Europejskiego dotyczących uczczenia 60-tej rocznicy wyzwolenia obozu KL Auschwitz i 60-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Oprócz spotkań na terenie kompleksu budynków Unii Europejskiej grupa dwukrotnie zwiedzała Brukselę i w drodze powrotnej do Polski także Kolonię.