Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu (na piśmie)

4. lipca 2012

Głosowałem przeciwko ACTA, ponieważ umowa ta ogranicza prawo wolności obywatelskiej jednostki. Jest ona niezgodna z unijną Kartą Praw Podstawowych. Ponadto ACTA to zdecydowanie zbyt drastyczna metoda egzekwowania praw własności, pomijając prawo do wolności w sieci. Moim zdaniem, nie należy popierać piractwa, ale zapis projektu ACTA budzi wiele wątpliwości. Dużo w nim ogólnych postanowień, mało konkretów, jego przesłanie jest niejasne, co potwierdzają sami prawnicy. Projekt ten to forma cichej kontroli użytkowników internetu, wręcz łamanie prawa do wolności słowa. Blokowanie legalnych i wartościowych treści dostępnych w internecie nie jest gwarancją zabezpieczenia przed piractwem. Zapisy ACTA mogą być różnie interpretowane, przez co wywołują tyle kontrowersji. Mówi się, że to pewnego rodzaju inwigilacja internetu i jego użytkowników.

Sieć wirtualna od zawsze była miejscem swobodnej wymiany myśli, a ACTA chce to prawo ograniczyć. ACTA oznacza nie tylko kontrolę internetu, ale również uderza w naszą gospodarkę, ograniczając możliwość rozwoju twórczej aktywności nie tylko w sieci, lecz także w nauce i technice. Gdyby ACTA doszło do skutku, mielibyśmy tysiące ludzi podejrzanych o nielegalne działania online, gdzie część z nich byłaby niewinna i niepotrzebnie ścigana. Utrata niezależności jaką daje internet, byłaby krzywdząca dla kreatywności społeczeństwa. Apeluję o zrównoważoną politykę bezpieczeństwa praw autorskich oraz zwalczanie handlu podrabianymi towarami, zwracając również uwagę na prawo do swobody obywatelskiej.

Załączniki