Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

14. września 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Nowe rozporządzenie UE o przejrzystości i spójności rynku energii, które zakłada m.in. monitorowanie handlu hurtowego, ochronę jej odbiorców końcowych oraz nakładanie kar finansowych na podmioty naruszające przepisy, stanowi ważny krok na drodze do ustanowienia unijnego rynku energetycznego.

Uchwalone przepisy to dobra wiadomość dla całej UE i każdego kraju członkowskiego z osobna, ponieważ rozporządzenie to oznacza prawne usankcjonowanie dla większej przejrzystości w funkcjonowaniu rynku UE. Ten zabieg wpisuje się w postulat zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla Polski, ale i dla wszystkich państw członkowskich. Jest to o tyle istotne, iż regularne dostawy energii przeprowadzane w warunkach przejrzystości, wolne od korupcji na europejskim rynku, są niezwykle istotne dla naszej gospodarki, która bez odpowiednich dostaw energii nie byłaby w stanie właściwie funkcjonować. Wartością dodaną tego dokumentu jest potencjalna korzyść dla zwykłych konsumentów, nowe zasady gry na rynku energii oznaczają większą konkurencję pomiędzy dostawcami energii, a to z kolei powinno przełożyć się na niższe ceny jej zakupu.