Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

15. września 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Po sześciu miesiącach walk w Libii, które doprowadziły do śmierci około 50 000 osób oraz do tragicznej sytuacji humanitarnej i ogromnych cierpień, reżim Kaddafiego upadł, a rząd tymczasowy kierowany przez Tymczasową Radę Narodową rozpoczął prace na rzecz budowania nowego państwa. Oznacza to koniec długiego i ogromnego zniewolenia narodu libijskiego pod rządami dyktatora.

Proces tworzenia demokratycznej, przestrzegającej praw człowieka i zamożnej Libii jest w pełni popierany przez całą Unię Europejską. Za tymi słowami idą konkretne działania ze strony unijnej. Parlament Europejski wspiera szybką reakcję Komisji Europejskiej, która przyznała 70 mln euro pomocy humanitarnej i otworzyła w Trypolisie biuro ds. pomocy humanitarnej. Równie korzystne dla nowych władz jest uwolnienie zamrożonych libijskich aktywów o wartości 15 mld USD, a także decyzja UE o zniesieniu sankcji nałożonych na 28 przedsiębiorstw libijskich, w tym m.in. porty, przedsiębiorstwa naftowe i banki.

Rolą Parlamentu Europejskiego w tym kontekście jest nawoływanie do odchodzenia od krótkoterminowej pomocy finansowej na rzecz długoterminowego wsparcia politycznego i technicznego, polegającego na przekazywaniu specjalistycznej wiedzy w priorytetowych dziedzinach określonych przez nowe władze libijskie oraz do jak najszybszego wznowienia negocjacji w sprawie umowy ramowej między UE a Libią.